SA Kuressaare Teater

SA Kuressaare Teater
Registrikood 90014750

Sihtasutuse nõukogu:
Maidu Varik
Kaie Rõõm-Laanet
Eva Aru
Katre Väli
Astrid-Helena Teär

Põhikiri 
Arengukava 2020-2023
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Riigihangete läbiviimise kord